slogan
  • 0250.747.005
 

top_images 

Bitum

Bitum: Calitate pe care se poate construi
Mesopotamienii îl foloseau în urmă cu 7000 de ani drept agent de legătură în construcţii. În prezent, obţinem bitum ca material valoros pentru construcţii prin distilarea ţiţeiului de înaltă calitate. Bitumul se obţine prin oxidarea deşeurilor rămase după distilarea petrolului din combustibilul rezultat în urma distilări primare a ţiţeiului ales fără parafină. Produsul este foarte important în unele domenii datorită aplicabilităţii, în special în domeniul construcţiilor rutiere şi al sistemelor de hidroizolare.

Bitumuri pentru drumuri: Conduci pe cel mai bun material

Create special pentru construcţiile rutiere, bitumurile noastre pentru drumuri se obţin in mod exclusiv prin procese de distilare a ţiţeiului ales special. Rezultatul il reprezintă materialele de construcţii absolut omogene.

PRODUSE
Producător: OMV Petrom
 50/70 - Fişă tehnică de securitate
 70/100 - Fişă tehnică de securitate
 MSDS OMV Starfalt PmB 25-55-65 Petrom
 MSDS OMV Starfalt PmB 45-80-65 Petrom